Výsledky přehlídky 2017

 

Pořadí autorů na přehlídce 16. 1. 2018 v ČNB podle vyhodnocení poroty.

Porota, složená z pánů profesorů Jiřího Hlaváče, Ivana Kurze a Aleše Pavlorka s Janem Valtou, vyhodnotila soutěžní skladby na Soutěžní přehlídce nové tvorby pro dechový symfonický orhcestr a dle jejich bodového systému určila následující pořadí:

UmístěníJménoPočet bodů
1. místo Kateřina Horká celkem 96 bodů
2. místo Daniel Forró celkem 94 bodů
3. místo Josef Vejvoda celkem 84 bodů
4. místo M.Tkatchenko & J. Šíp celkem 79 bodů
5. - 6. místo Michal Macourek celkem 78 bodů
5. - 6. místo Jaromír Vogel celkem 78 bodů
7. místo Antonín Tichý celkem 75 bodů

Hlasování přítomných posluchačů - tzv „VOX POPULI“ skončilo fiaskem.

 

Tak nám skončil 3. ročník Soutěžní přehlídky nové tvorby pro dechový symfonický orchestr.

Koncert, který se připravoval celý rok, se uskutečnil 16.1.2018 v Kongresovém sále ČNB za účasti samotných autorů, ale také hudebních publicistů a vědců, muzikantů a dalších hostů. V porotě pro tento ročník usedli renomovaní a „ostřílení“ muzikanti, v abecedním pořadí: pan profesor Jiří Hlaváč, který zároveň této porotě předsedal, pan profesor Ivan Kurz, a dále  pak to byli páni muzikanti, skladatelé a zruční aranžéři Aleš Pavlorek a Jan Valta.

Novinkou této přehlídky se stala dopředu avízovaná anketa všech přítomných v sále ČNB. Společnost dechové hudby, která byla spolu s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR spolupořadatelem této akce, zajímalo, nakolik se může lišit hudební vkus pánů porotců a běžných posluchačů v sále. Při následném sčítání hlasů z anketních uren se ale zjistilo, že počet hlasovacích lístků značně převyšoval počet přítomných posluchačů v sále ČNB. Z těchto údajů vyplývá naprosto jednoduchá odpověď. Jelikož byly hlasovací lístky přiděleny ke každému sedadlu (i neobsazenému) ještě před konáním koncertu, našli se bohužel i tací příznivci některých autorů, kteří to pochopili po svém. Zbylé lístky ihned po koncertu sebrali a vhodili je svému kandidátovi do anketní krabice.

Bohužel si neuvědomili, že případného vítěze kategorie Hlasování publika svým neuváženým jednáním velmi poškodili. Je smutné, že na akci tohoto typu se najdou lidé, kteří chtějí svého favorita vynést na vrchol pomyslného žebříčku i za cenu podvodu.

Předsednictvo Společnosti dechové hudby se tedy s okamžitou platností rozhodlo výsledky „vox populi“ anulovat. Platné výsledky jsou tedy vyhlášeny pouze dle hodnocení odborné poroty.

Josef Ferda, předseda SDH -