Přehlídka nové tvorby pro dechový orchestr 2015

1.ročník Soutěžní přehlídky, nebo lépe řečeno, první ročník obnovené přehlídky nové tvorby pro symfonický dechový orchestr proběhl 24.listopadu 2015 na zkušebním sále Hudby Hradní stráže a Policie ČR. O obnovení této akce se zasloužil dnes již zesnulý bývalý předseda Společnosti dechové hudby, pan Karel Bělohoubek, jenž byl dlouholetým šéfdirigentem Ústřední hudby Armády ČR a také mistrem v aranžování a instrumentaci nejen pro velký dechový orchestr. Dalším člověkem, bez jehož velké podpory by se tento podnik nemohl uskutečnit je dlouholetý předseda Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV), pan profesor Jiří Hlaváč.

Na přehlídce v tomto roce (2015) zazněly skladby autorů, kteří se tímto mediem zabývají celý život, ale také skladatelé, pro něž byl tento žánr zatím „polem neoraným“. Do tohoto ranku patří například paní Sylvie Bodorová, Vadim Petrov, Ivan Kurz nebo předseda Společnosti českých skladatelů Zdeněk Zelenka. K osvědčeným autorům v této oblasti naopak můžeme řadit autory jako je Mojmír Bártek, Josef Vejvoda, či Jaroslav Šíp - současný šéf Ústřední hudby Armády ČR.

Soutěž nakonec ale vyhrál úplně někdo jiný. Člověk, jenž se sice celý svůj produktivní život věnuje dechové hudbě, a to i aktivně jako hráč na klarinet, nicméně na přehlídce zazněla jeho prvotina, kterou zkomponoval v roce 2015 pro svou ženu Denisu, skvělou hráčku na fagot. Tím autorem je Josef Ferda, který se shodou okolností stal po zesnulém Karlu Bělohoubkovi předsedou SDH. Skladba nese název Meisterstück pro fagot a orchestr. Nakonec porota ve složení MgA. Václav Blahunek Ph.D., MgA Jiří Kubík a Zdeněk Zahradník rozhodla přiřknout této třívěté skladbě, s podtitulem HADE GIZDE, příčku nejvyšší.