Když v roce 2015 přišel tehdejší předseda Společnosti dechové hudby (SDH) Karel Bělohoubek s nápadem uspořádat soutěžní přehlídku novinkových skladeb pro obsazení symfonického dechového orchestru (SDO), dávali někteří lidé z řad hudebníků tomuto projektu malé šance na úspěch. Někteří ale zapomněli na fakt, že to není tak docela nový projekt a že se jedná spíše o vzkříšení akce, která se v devadesátých letech minulého století pravidelně konala. Tehdy jsem tuto akci sledoval ještě od notového pultu baryton saxofonu jako člen orchestru Hudby Policie ČR Ostrava. Právě toto těleso se s pravidelností střídalo s dalšími profesionálními kapelami z České republiky při konání těchto koncertů. Po razantní redukci velkých profesionálních dechových orchestrů v celém Česku, která zapříčinila právě předčasný konec těchto přehrávek, se na veřejné produkci současných skladeb pro SDO interpretačně podílí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a Ústřední hudba Armády ČR.

 

Pan Karel Bělohoubek znovuobnovil tyto přehlídky novinek zprvu velmi opatrně. První dva ročníky (tedy 2015 a 2016) se konaly sice veřejně, ale pouze na zkušebních sálech obou výše zmíněných orchestrů. První ročník mi byla shodou okolností přiřčena odbornou porotou, v čele se skladatelem Zdeňkem Zahradníkem, první cena za fagotový koncert, no a další rok si pro výhru přišel pan Mykola Tkatchenko se svou symfonickou básní Babí Jar. Když jsem po smrti Karla Bělohoubka převzal předsednictví Společnosti dechové hudby, rozhodli jsme spolu s výborem SDH, této akci přisoudit větší význam, který jí právem náleží, a po domluvě se šéfy obou orchestrů jsme vystoupili ze stínu undergroundu, a ze zkušeben jsme s tímto nelehkým repertoárem přešli do koncertního sálu. Kupodivu byl premiérový koncert v sále ČNB, kdy se taktovky chopil šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR, plk. Václav Blahunek, kvitován posluchači ze zaplněného sálu velmi pozitivně. V prvním veřejném klání, jinak ale třetím ročníku této soutěžní přehlídky, zvítězila mladá talentovaná studentka skladby u pana profesora Juraje Filase na HAMU, slečna Kateřina Horká se svou skladbou Jazzové ozvěny pro symfonický dechový orchestr. Nutno podotknout, že všechny přehlídky se konaly za vydatné podpory Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) v čele s jejím předsedou, profesorem Jiřím Hlaváčem, který záměr pana Bělohoubka garantoval. Asi nejpodstatnějším rysem samotné přehlídky je objevování nových zvukových možnosti pro tento typ orchestrů, to samozřejmě jde ruku v ruce také s hledáním nových autorů, kteří jsou osvobozeni od zažitých forem a vdechnou svými novinkovými skladbami dechovému orchestru čerstvý vítr.

Nenechte se mýlit rokem v titulku tohoto článku, protože Soutěžní přehlídka nové tvorby pro symfonický dechový orchestr za rok 2018 se uskuteční 18. dubna roku letošního, tedy roku 2019, a to od 16:00 hodin. Místem konání je Velký sál Ústřední knihovny na Mariánském náměstí v Praze 1 a interpretací vybraných skladeb pro tuto přehlídku je pověřen orchestr, který je na řadě, tedy Ústřední hudba Armády ČR se svým šéfdirigentem, plk. Jaroslavem Šípem a dirigentem, mjr. Josefem Kučerou. Pokud si chcete velikonoční „zelený čtvrtek“ nějakým způsobem ozvláštnit, přijďte se podívat, poslechnout si a přesvědčit se na vlastní oči a uši, jaký pokrok udělala dechová hudba na poli interpretačním i zvukovém. Sledujte stránky SDH www.dechova-hudba.cz a dozvíte se o konané přehlídce i o přehlídkách minulých více informací.

Za SDH

Josef Ferda - současný předseda