Společnost dechové hudby

Společnost dechové hudby - SDH je členem Asociace hudebních umělců a vědců - AHUV. SDH sdružuje koncertní umělce působící v oboru dechové hudby. Jeho posláním je vytvářet podmínky pro svobodnou uměleckou, hudební činnost v oblasti dechové hudby. SDH podporuje dechové orchestry v České republice, především pak mladé generace interpretů v tomto oboru. Pořádá koncerty, setkání, kongresy a další události dechových hudeb. 

Jejím dlouholetým předsedou byl významný hudebník, skladatel, aranžér a dirigent, pan Karel Bělohoubek. V současné době předsedá tomuto spolku pan Josef Ferda, člen orchestru Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Josef Ferda převzal vedení SDH na přání zesnulého Karla Bělohoubka a od 9. ledna 2017 jej do této pozice potvrdila Valná hromada SDH. Spolu s panem Plk. MgA. Václavem Blahunkem, Ph.D., jenž je v současnosti ředitelem Hudby Hradní stráže a Policie ČR a panem Jaroslavem Šípem, který pro změnu šéfuje Ústřední hudbě Armády ČR, se podílejí na chodu SDH jako výbor této společnosti.

Předsednictvo SDH

Josef Ferda – předseda SDH

V letech 1986 - 1992 studium na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, obor klarinet u Doc. Valtra Vítka. Následuje vojna u Hudby Policie Ostrava, kde setrvává dalších 7 let až do jejího zániku. Poté se, díky úspěšně vykonanému konkurzu, přesouvá do Prahy k Hudbě Hradní stráže a PČR. Zde střídá různé nástroje, počínaje klarinetem, přes saxofony, až po kytaru. Zde také vznikají první instrumentace pro velké dechové orchestry, ale také i další hudební formace, počínaje bigbandy a konče symfonickými orchestry. Tady také vytváří svá první autorská díla.

Plk. MgA. Václav Blahunek Ph.D.

Narozen v Olomouci. Je současný český dirigent, hudebník a hudební teoretik. U Hudby Hradní stráže a Policie ČR působí jako dirigent od roku 1999. V roce 2009 pak byl jmenován šéfdirigentem a ředitelem tohoto tělesa. Vystudoval hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze, obory klarinet a dirigování. V roce 2010 ukončil doktorské studium na stejné fakultě v oboru interpretace a teorie interpretace, specializace dirigování se zaměřením na symfonický repertoár dechového orchestru. Václav Blahunek je členem výboru Společenosti dechové hudby .V roce 2015 byl zvolen do předsednictva (Board of Directors) Světové asociace dechových symfonických orchestrů a ansámblů - WASBE - the World Association for Symphonic Bands and Ensembles.

Pplk. Jaroslav Šíp

Narodil se ve Varnsdorfu, okres Děčín. Studium na Vojenské konzervatoři, v Roudnici nad Labem u profesora Jiřího Mandyse. Po jejím absolvování nastoupil v roce 1987 k Ústřední hudbě AČR jako hráč do sekce trumpet. V roce 2000 ukončil studium dirigování a stává se dirigemtem ÚH AČR. V roce 2009 se stává velitelem hudby - hlavním dirigentem a v této funkci působí i v současné době. Při studiu dirigování se začal zajímat o instrumentaci pro velký dechový orchestr. Dnes instrumentuje i ty nejnáročnější symfonické partitury pro orchestr ÚH AČR a mj. též pro Brass Band ÚH AČR.

Stanovy Společnosti dechové hudby

Spolek sdružuje koncertní umělce působící v oboru dechové hudby. Jeho posláním je vytvářet podmínky pro svobodnou uměleckou, hudební činnost v oblasti dechové hudby. Prosazovat vysokou odbornou a mravní úroveň, hájit a prosazovat zájmy členů a přispívat k všestrannému rozvoji české hudební kultury a obecné hudebnosti. Za tím účelem spolupracuje s dalšími orgány a organizacemi, působícími v oblasti zájmu společnosti.

Kompletní stanovy Společnosti dechové hudby

Hudba Hradní stráže a Policie České republiky

 

Společnost dechové hudby spolupracuje také s Hudbou Hradní stráže a Policie České republiky.

Pozvanka18b